ความเชื่อเรื่อง ของชำร่วยงานแต่ง ต้องห้ามในยุคปัจจุบันยังมีอยู่ไหม

ความเชื่อเรื่อง ของชำร่วยงานแต่ง ต้องห้ามในยุคปัจจุบันยังมีอยู่ไหม

 

เป็นที่รู้กันดีว่าในสังคมไทยมีความเชื่อในหลายๆด้าน แม้แต่กระทั่งของขวัญของที่ระลึกในพิธีแต่งงาน หรือที่เรียกกันว่า ของชำร่วยงานแต่ง ในอดีตมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร โดยเฉพาะสิ่งของบางอย่างที่เชื่อกันมานานว่าไม่เหมาะสมกับการมาเป็นของแจกในงานแต่งอาทิ มีดแบบต่าง ๆ เพราะมีความเชื่อที่ว่าเป็นของมีคม จะทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข หรื อของชำร่วยในบางประเภท ที่นิยมใช้แจกในงานศพเช่น ยาหม่องน้ำ ยาดม ก็ไม่นิยมนำมาแจกในงานแต่งงาน 

 

ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของความเชื่อในอดีต ซึ่งในปัจจุบันยังมีคนยึดถือในเรื่องนี้อยู่บ้าง แม้ว่าจะอยู่ในยุคปัจจุบันที่เข้าสู่โลกดิจิตอลแล้วก็ตาม ซึ่งหากมองกันตามความเป็นจริง ของชำร่วยงานแต่ง ยุคสมัยนี้มีความหลากหลายกว่าในอดีตมากขึ้น เพราะปัจจุบันมักจะนิยมสิ่งของหลายๆกลุ่ม ทั้งของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว หรือ ของใช้สำนักงาน นำมาประยุกต์เป็น ของชำร่วยงานแต่งงาน หรือแม้แต่ต้นไม้บางชนิด ก็ยังสามารถนำมาเป็นของชำร่วยได้ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าความเชื่อในเรื่องของของชำร่วยต้องห้าม ยังจะมีอยู่จริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 


แต่หากให้แนะนำเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือ ไม่อยากถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแขกบางคนในงานเกี่ยวกับเรื่อง ของชำร่วยงานแต่งงาน การเลือกสิ่งของที่ดูจะเข้ายุคสมัย ใช้ประโยชน์ได้จริงและมีราคาไม่สูง ก็ดูจะเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะอย่าลืมว่างานแต่งงานในยุคนี้ใช้เงินค่อนข้างสูง ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนลงได้อย่างเช่นใช้เลือก ของชำร่วยงานแต่ง ราคาถูก  แต่มีคุณภาพดี มีความสวยงาม มีความเหมาะสม ก็จะทำให้บ่าวสาวไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้มากจนเกินไปอีกทั้งเป็นการไม่สิ้นเปลือง เพราะถ้าเลือกของชำร่วยที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวก็จะมีคุณค่ามากกว่า การเลือกใช้ของชำร่วยที่ดูมีราคาแพงแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นได้เพียงแค่ของสะสม

อีกทั้งในยุคปัจจุบันการเลือก ของชำร่วยงานแต่ง ไม่ยาก ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะมีบริการในรูปแบบออนไลน์ สามารถเลือกสิ่งของต่างๆสั่ง package สั่งปริมาณได้ตามความต้องการ ราคาไม่สูงและจัดส่งให้ถึงบ้านก็ยิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบ่าวสาวมากยิ่งขึ้นด้วย  ก็ถือว่าเรื่อง ของชำร่วยงานแต่ง นั้นก็ขึ้นอยู่กับรสนิยม ความเหมาะสมมากกว่า แต่ในเรื่องของความเชื่อกับของชำร่วยต้องห้ามนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเลือกของชำร่วยที่ดูทันสมัยและเหมาะกับงานแต่งกันมากกว่าอยู่แล้ว